Từ ngày 18/06/2022 hệ thống sẽ chuyển sang tên miền mới https://htttgtvt.tiengiang.gov.vn , hệ thống sẽ chuyển trang sau 10 giây...